Naujienos

„Rugpjūčio 23-iąją Lietuvos aviacijos muziejus kviečia vakaroti pasakojant Baltijos kelio istorijas“


2019 m. rugpjūčio 23-iąją Lietuvos aviacijos muziejus kviečia vakaroti pasakojant Baltijos kelio istorijas


Lietuvos aviacijos muziejus savo lankytojams paruošė staigmeną – Baltijos kelio dalyvius gėlėmis sveikinęs lėktuvas AN-2 nuo šiol pagarbioje vietoje, tinkamoje tiek puikioms fotografijoms, tiek ir šventiniam Baltijos kelio 30-ųjų metinių paminėjimo renginiui po atviru dangumi. 2019 m. rugpjūčio 23 d. nuo 16 val. vyks Baltijos kelio prisiminimų renginys, kurio įžangoje – A. ir G. Kudabų filmas „Baltijos Kelias. 30 metų“. Prisiminimų dalį muziejaus kieme prie lėktuvų pradės legendiniu lėktuvu Baltijos kelio dieną skridę Petras ir Irena Bėtos. Čia pat bus stalas suneštinėms vaišėms. Kaimo sodyba „Šaltupis“ vaišins lauko virtuvės sriuba. Renginys nemokamas ir atviras visiems.                                                                                                                

Baltijos kelyje dalyvavusį lėktuvą AN-2R Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojai perkėlė į naują, pagarbią vietą, kurioje tarp lėktuvo sparnų vėl matosi dangus, o fone – Kauno aerodromo takas, nuo kurio šis lėktuvas, pilotuojamas Vytauto Tamošiūno ir Petro Bėtos, pakilo 1989 m. rugpjūčio 23 d. į istorinį žygį. Kildamas iš Kauno aerodromo, lėktuvas buvo pakrautas maždaug pusantros tonos žmonių atneštų gelių, surištų į puokštes. Kai kurios jų – su pasveikinimų atvirukais. Tai tebuvo vieno iš trijų sunkvežimių su gėlėmis krovinys, aklinai užpildęs lėktuvo liemenį. Pasak skrydžio dalyvio Petro Bėtos: „lėktuvui kylant, dėl gėlių krovinio skridusiems neliko vietos ant grindų, todėl gulėjo ant gėlių kilimo. Maža to, lėktuvo durys neatsidarė, todėl pilotas Vytautas Tamošiūnas, atlikęs skrydžio leidimo formalumus, į lėktuvą įlipo per... orlaidę...“

 

O kokia jūsų Baltijos kelio istorija?

Ar matėte Baltijos kelyje lėktuvą?

Gal jums iš dangaus nukrito puokštė su atviruku?
Kas jame buvo parašyta?


Lietuvos aviacijos muziejus kviečia dalyvauti renginyje, pasidalinti pačiais įvairiausiais pasakojimais apie Baltijos kelio patirtį ir pavakaroti kartu.


Programa prasidės muziejaus renginių salėje

16:00 Audrės ir Gintaro Kudabų filmo „Baltijos Kelias. 30 metų“ peržiūra muziejaus salėje.
Programos tąsa kieme, tarp lėktuvų, šalia Baltijos kelio AN-2R.

17:00 Petras ir Irena Bėtos dalinsis prisiminimais apie Baltijos kelio „gėlių lietų“.
17:30 Susirinkusių pasakojamos istorijos, neformalūs pokalbiai, prisiminimai prie bendro stalo, suneštinių vaišių. Kaimo turizmo sodyba „Šaltupis“ susirinkusius vaišins lauko virtuvės sriuba.


Lietuvos aviacijos muziejus dėkoja Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depui už suteiktą Baltijos kelio lėktuvo perkėlimui reikalingą įrangą.


Kontaktams:
aviacijos.muziejus@gmail.com


1-osios nuotraukos autorius Valentinas Kabasinkas "Baltijos kelias"

2-oji nuotrauka Lietuvos aviacijos muziejaus


Kviečiame prisijungti prie LAM ekipos!


Ieškome LAM kultūros vadybininko/-ės

 

Lietuvos aviacijos muziejus ieško KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO/ĖS


APIE MUZIEJŲ
Lietuvos aviacijos muziejus (LAM) nuo 1990 m. veikia Kaune, šalia vieno seniausių Europoje aerodromų. Muziejaus fonduose yra daugiau nei 20000 eksponatų, tarp jų – 40 skraidymo aparatų. Žymiausi jų – 1982 m. filmui „Skrydis per Atlantą“ Vlado Kensgailos sukurta Lituanicos kopija ir virš Baltijos kelio skridęs AN-2R orlaivis. LAM rengia edukacijas aviacijos, priešgaisrinės saugos tema. Muziejus turi du filialus – lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno gimtines-muziejus (Judrėnuose ir Vytogaloje). Būdamas LR kultūros ministerijos padaliniu, LAM pagal įstatus įvardijamas kaip Lietuvos aviacijos tyrimų centras, tačiau muziejaus siekia tapti ir kultūros erdve, kurioje aviacijos istoriją papildys įvairiapusė kūrybos raiška ir mintis.

Toks atsinaujinimas negalimas be naujų žmogiškų resursų, naujų intelekto pajėgų, todėl LAM ieško naujo komandos nario.


KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS/Ė
Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.
Pareigybė tiesiogiai pavaldi direktoriui. Darbo vieta – ekspozicijų skyriuje.


VEIKLOS SRITIS
Muziejinės veiklos projektų vykdymas, muziejaus veiklos viešinimas, tiesioginis darbas su lankytojais.


FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS:
- inicijuoti, rengti, vykdyti muziejinės veiklos, kultūrinius projektus;
- dalyvauti rengiant atnaujinamas muziejaus ekspozicijas, kilnojamas parodas;
- vykdyti muziejaus komunikaciją per tradicinę žiniasklaidą, socialines medijas, renginius;
- dalyvauti kuriant naują muziejaus interneto svetainę, o ją sukūrus – administruoti;
- rengti ir platinti muziejaus naujienlaiškį, kaupti naujienlaiškio adresatų kontaktinius duomenis, atsakyti už jų saugumą;
- administruoti muziejaus socialinių medijų paskyras, kurti jų turinį;
- rengti muziejaus savireklamos projektus;
- organizuoti ir būti atsakingam/ai už muziejaus suvenyrų parduotuvės/knygynėlio veiklą;
- aptarnauti, pagal kompetencijas konsultuoti muziejaus lankytojus;
- tiesiogiai bendrauti su muziejaus lankytojais, vykdyti lankytojų stebėseną, apklausas žodžiu ir raštu;
- dalyvauti muziejaus projektų paraiškų rengime;
- atlikti kitas vienkartines užduotis užduotis pagal kompetencijas ir muziejaus komandos tarpusavio pagalbos poreikius;
- pateikti metinį veiklos planą ir ataskaitą tiesioginiam vadovui;
- savo darbe vadovautis LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
- funkcijas atlikti savarankiškai, tiesioginiam vadovui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikantis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudojantis priskirtomis darbo priemonėmis;
- atsakyti už žalą, padarytą muziejui, dėl savo kaltės ar neatsargumo LR įstatymų nustatyta tvarka.


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:
- komunikacijos, socialinių ar humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis ar jam prilyginamo išsilavinimo laipsnis;
- nepriekaištinga lietuvių ir anglų kalba;
- geri skaitmeninio raštingumo pagrindai – gebėjimas naudoti įvairias programines aplinkas, įskaitant vaizdo redagavimo, svetainių turinio valdymo;
- socialinės tinklaveikos internete išmanymas;
- kultūros fondų, tarptautinių projektų paraiškų rengimo taisyklių, paramos programų galimybių ir paraiškų teikimo išmanymas;
- multimedijos raiškų - fotografijos, video, grafinio dizaino pagrindai.


BŪTINOS ASMENINĖS SAVYBĖS:
- pareigingumas,
- kūrybiškumas,
- komunikabilumas,
- pozityvumas.


KANDIDATŲ PRIVALUMAI:
- papildomų kalbų mokėjimas,
- patirtis inicijuojant, vykdant, administruojant kultūros, meno projektus,
- darbo muziejuje patirtis,
- aviacijos, technikos raidos, istorijos žinios.


SIŪLOMAS DARBO ATLYGINIMAS
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kurio vienetas lygus pareiginės algos baziniam dydžiui – 5,5.


KONTAKTAI
CV ir motyvacinį laišką siųskite Lietuvos aviacijos muziejaus vadovui Mindaugui Kavaliauskui el. paštu direktorius@lam.lt (laiško tema: „Kultūrinės veiklos vadybininkas“) iki rugpjūčio 29 d. Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.


 

„Minint Karinių oro pajėgų įkūrimo 100-metį“Karo aviacijos lakūnai karininkai prie lėktuvo LVG C-VI ir Cepelino angaro. 1919 m. Prie lėktuvo iš kairės stovi: Olle Dhalbekas, Zigmantas Knystautas, Haris Rotteris, du neatpažinti asmenys, Pranas Jancevičius, Petras Petronis, neatpažintas asmuo, Viktoras Živatovas, Pranas Hiksa, neatpažintas asmuo, Antanas Stašaitis. Už jų - praviri angaro vartai ir sargybinis (Juozas Kumpis ?) Fotografas nežinomas.

(Iš Lietuvos aviacijos muziejaus fondų).


„Lituanica“ skrydžio paminėjimas - „Lietuvos aviacijos diena“


2019 m. liepos 19 d. Lietuvos aviacijos muziejuje įvyko šventinis aviacijos svarbių aviacinių įvykių minėjimas, Rimanto Stankevičiaus 75-mečio minėjimas ir istorinių faktų pristatymas bei Lietuvos akrobatų Ukrainos čempionate vykusio 1969 m. įspūdingiausių akimirkų pristatymas.


R. Stankevičiaus sesers nuosavybė, nuotrauka iš Jono Čepo parodos.
„Priglauskime mažąją LITUANICĄ Vytogaloje“ liepos 19 d. (penktadienį) S. Girėno gimtinėje Vytogaloje “


„Priglauskime mažąją LITUANICĄ Vytogaloje“ liepos 19 d.  (penktadienį)  S. Girėno gimtinėje Vytogaloje (Šilalės rajonas) val. šventės programa

Minint 86-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metines, Vilniaus oro uoste eksponuotas orlaivio „Lituanica” modelis buvo perduotas Lietuvos aviacijos muziejui. Pastačius specialią lėktuvo modelį saugančią pastogę, jau po metų pakviesime jus apsilankyti S. Girėno memorialiniame muziejuje Vytogaloje, Šilalės r., ir prisiliesti prie dalies Lietuvos aviacijos istorijos.


Daugiau akimirkų iš šventės.


Sveikiname visus Jonus ir visas Janinas


Joninių proga sveikiname visus Jonus ir Janinas.

 


 Jonas Mikėnas – Lietuvos karo aviacijos majoras, I eskadrilės vadas, Lietuvos dailės instituto keramikos profesorius ir Jonas Dovydaitis – lakūnas, sklandytojas, žurnalistas, rašytojas.


„Aplink Europą - 85“


2019 m. birželio 21 d. įvyko renginys skirtas, skrydžio aplink Europą 85-osioms metinėms pažymėti. 1934 m. Brigados generolas Antanas Gustaitis su bendražygiais ir ANBO lėktuvų trijulė įveikė 10 000 km aplink Europą, tokiu būdu lakūnai pademonstravo A. Gustaičio sukurtus lėktuvus ir pasidalijo patirtimi su Europos šalių aviatoriais.Lietuvos lakūnų skrydis aplink Europą. 1934-06-27. Nežinomas fotografas. Amsterdamo Shiphol aerodrome pozuoja skrydžio aplink Europą dalyviai karininkai ir juos pasitikę asmenys. Iš kairės: neatpažintas asmuo, Juozas Namikas, neatpažintas asmuo, Antanas Gustaitis, neatpažintas asmuo, Jonas Mikėnas, Jonas Liorentas, Romas Marcinkus, neatpažintas asmuo. Už jų matosi 3 lėktuvai ANBO - IV


Daugiau nuotraukų rasite čia.

 

Raimundas Kavaliauskas 1931-2019


Išskrido anapilin lakūnas, nepamirštmas aviacijos švenčių komentatorius, Lietuvos aviacijos veteranas Raimundas Kavaliauskas. Užuojauta artimiesiems ir visai aviacinei bendruomenei. Liūdime kartu su visaisArchyvas

2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01 2015-12 2015-11 2015-10 2015-09 2015-08 2015-07 2015-06 2015-05 2015-04 2015-03 2015-02 2015-01 2014-12 2014-10 2014-09 2014-08 2014-07 2014-06 2014-05 2014-04 2014-03 2014-02 2014-01 2013-12 2013-09 2013-07 2013-06 2013-04 2013-03 2013-02 2013-01 2012-12 2012-09 2012-08 2012-05 2012-04 2012-03 2012-01 2011-12 2011-11 2011-09 2011-07 2011-06 2011-03 2010-10 2010-08